Vil du inspireres til at genfinde:

ET ENGAGERENDE OG INSPIRERENDE ARBEJDSLIV?

...også efter de 50....

HVORFOR ER KARRIEREUDVIKLING VIGTIG FOR OS, DER ER 50+?

Den del af karrieren, der ligger efter de 50 får ofte ikke så meget opmærksomhed. Men det er en meget vigtig periode i vores liv. Vi har samlet en masse erfaring, og ofte er vi blevet skarpere på, hvad vi vil, og hvad vi trives med. Hvis der er noget, som vi virkelig gerne vil prøve og udforske, så er det nu.

Se min introvideo. Hvis du har lyst til at gå videre, så se mit webinar. Det er nemt, bare klik på en af de lilla knapper her på siden, så får du adgang med det samme.

Jeg tror på personlig og faglig udvikling og forvandling hele livet

For mig er det aldrig for sent at udvikle mig og engagere mig i nye muligheder. Hvad med dig? Savner du personlig og faglig udvikling? Måske et positivt og anerkendende arbejdsmiljø? 

Personlig og professionel forvandlig betyder, at du går gennemgår en udvikling, der lægger noget til din personlighed. Det kan være større indsigter af personlig art eller faglige kompetencerDet er forvandling: personligt, fagligt, medmenneskeligt.

Du får nye indsigter

Du integrerer nye sider i dig selv. Du flytter dig til nye indsigter og kompetencer.

Udvikling ændre dig. Fordi du har udviklet dig. Du har bevæget dig. 

Efter en større personlig udvikling, kan du arbejder ud fra en ny grundfortælling om dig selv. Fordi du virkelig tror på det, du har besluttet at ville forfølge. Du har sat din egen retning. Du kan mærke, at det i den grad giver mening for dig. Derfor skal du ikke længere lede efter motivation. Du har ramt en åre af motivation, der er uudtømmelig.

Hvis du som jeg tror på, at du kan skabe din egen fremtid så hjælper jeg gerne med din udvikling. 

Glem alle nej-sigerne. Skeptikerne. Dem der vil have svar på alt, før de begynder på noget nyt.

Dem, der har brug for omverdenens accept af, hvad de gør. GLEM DEM.

 

Hvad drømmer du om? 

  • Måske vil du ændre din karriere - justere din eksisterende retning eller skifte branche?
  • Måske vil du redde planeten. Bæredygtighed integreres efterhånden i alt og måske vil du skabe bæredygtig forandring?
  • Måske vil du undervise andre med det du brænder for? Du ved, at du har viden, som du får masser af energi ved at formidle.
  • Måske vil du hjælpe andre med din viden og indsigter? Men du har brug for at arbejde dig ned i dit emne og finde ud af, hvor du skal starte.
  • Måske vil du simpelthen arbejde et sted, hvor det giver 100% mening for dig? Hvor der er total overensstemmelse mellem dine egne værdier og værdierne i den organisation, du vil arbejde for.
  • Måske har du gennemgået utrolige personlige smerter og udfordringer i dit liv. Men du er kommet ud på den anden side. Derfor har du nu guldgrube af viden, du kan hjælpe andre med.
  • Måske vil du dyrke dine kreative kompetencer og opbygge et grundlag for på sigt at leve af din kreativitet?

Så hvordan kommer du derhen? Et godt sted at starte er at se indad med ærlighed og tro på egen kraft. Men det kræver mod. Har du modet? Jeg er klar!

opnå livsstil med balance og indhold
skilt
value proposition
skilt
se forandring som vej til større livskvalitet

PERSONLIG OG FAGLIG FORVANDLING HELE LIVET

Hvis du er midt i livet, oplever du måske en trang til at gøre status over din livssituation.

Måske tænker du over nogle af de helt store eksistentielle spørgsmål, så som formålet med livet, dine nærmeste relationer og dine karrieredrømme, og hvordan de har udspillet sig. Måske mærker du en større trang til, at dit liv kan tilrettelægges mere fleksibelt.

Vi er mange, der oplever dette midt i livet. Hvad der udløser starten på denne livs-evaluering, er forskelligt. Ofte er det noget, der får os til at indse, at det er tid at handle, hvis der skal ske en forandring.

Det kan være stigende arbejdspres, store personlige udfordringer, en faglighed vi brænder for at udforske, sygdom eller lignende der gør, at vi pludselig bliver opmærksomme på, at noget skal ske.

Hvis du kan genkende dette, så har du noget tilfælles med rigtig mange, som er i samme situation.

Jeg hjælper mennesker, som med udgangspunkt i deres karriere ønsker at udforske, om der skal ske forandringer i deres liv. Jeg ved at mange midt i livet, omkring de 50, har et stærkt gryende ønske om en form for livsstilsændring. Er det dig? Nyt job? Ny branche? Nyt ?????.

Mange ønsker mere fleksibilitet i arbejdslivet og i livet generelt. 

Mit karriereforløb giver dig en tænkepause

Du får mulighed for at fokusere på dine egne behov og for en gangs skyld lægge krav fra den omkringliggende verden til side.

Det er en mulighed for at udforske og afklare. Og lægge sporene ud til justeringer eller en ny retning. 

Når du har været igennem mit forløb, oplever du større indre ro, fordi du baseret på en systematisk gennemgang kan lægge nogle bekymringer til side. Du vil opleve en fornyet handlekraft, fordi du nu ved hvilke prioriterer, du ønsker at forfølge.

Så hvis du er klar til at udforske, er jeg klar til dig

Start med at se mit webinar som et tilgængeligt, når det passer dig. Du klikker bare på en af de lilla knapper. Når du har set webinaret, kan du booke en samtale. Her tester vi lige, om der er lyst til samarbejde for os begge.  

Gør det enkelt

Forandring er selvfølgelig muligt. Der er altid tilvalg og fravalg. Og jeg tror på, at det ikke behøver være så svært at få et overblik over mulighederne. For det skal selvfølgelig ikke være ud i det blå. Det skal være baseret på et overblik, der skaber et grundlag for det rigtige retning. Og det er præcis det, jeg kan hjælpe dig med.

Er du nysgerrig efter at vide mere? Læs om planen nedenfor. 

SIMPEL PLAN - SÅ ER DU IGANG

TRE TRIN TIL FORANDRING

UVILDIG SPARRINGSPARTNER

Jeg er ikke psykolog. Så jeg bruger ikke tid på at analysere din personligheds kringelkroge. Vi ser sammen på dine muligheder ud fra det, du lægger frem. Jeg fokuserer på at hjælpe dig, der er klar til at være undersøgende i forhold til dine muligheder og prioriteter.

Måske det eneste du mangler, er en virkelig god handlingsorienteret sparringspartner, som selv har stået i store personlig dilemmaer i forbindelse med karriereskift? Og i øvrigt har erfaring med kompetenceudvikling generelt.

Hvilke beslutninger du ender med at tage er helt op til dig. Men jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med at folde mulighederne ud. Det første skridt mod forandring kan være det sværeste. Det kræver faktisk mod at tage hul på emnet.  

Min metode er baseret på sund fornuft kombineret med egne erfaringer. Du afsætter nogle timer i en uge der passer dig. Resultatet er først og fremmest afklaring. Dernæst en enkel plan med en mulig retning og nogle delmål, som du straks kan starte med at udføre. Start med at se mit webinar. 

Hvad kan vi lære af, hvad andre tænker? To undersøgelser leverer vigtige trends om arbejdsmarkedet og senior livet for os, der er 50+

Hvad tænker andre om karrieren efter 50? Og hvad mener de om overgangen til et seniorliv?

Det er interessant at kende til de trends, der er i samfundet for øjeblikket. Begge undersøgelser har indsamlet data efter Corona. Jeg trækker nogle pointer frem. Vil du læse mere, har jeg sat links ind til begge undersøgelser. 

Det Nationale Center for Arbejdsmiljø (NCA) har sammen med Ålborg Universitet samlet data ind efter Corona krisen var slut. Deltagerne var 14.000 +50 årige.

Undersøgelsen omhandlede arbejds- og seniorlivet efter de 50. Deltagerne pegede på TRE vigtige tendenser:

undersøgelse findings

Ønsket om mere flexibilitet kobles sammen med oplevelsen under Corona

Undersøgelsen viser, at vi ønsker mere fleksibilitet i vores arbejdsliv så der skabes bedre sammenhæng til vores liv udenfor arbejdsmarkedet. Forfatterne nævner her en mulig kobling til det, mange har oplevet under Corona pandemien. 

En stigende del ønsker (stigende over flere år vist i flere undersøgelser) at arbejde i en eller anden form også efter den officielle pensionalder. For en 50 årig er den officielle pensionsalderen i dag 70 år. Det er tankevækkende, at så mange vil blive på arbejdsmarkedet i så høj en alder. Det viser at arbejdet er rigtig vigtigt for mange. 

Men undersøgelsen viser også, at ønsket om at blive på arbejdsmarkedet er betinget af meget mere fleksibilitet. Dvs. mere adgang til deltid, mere fritid, flere seniordage o.s.v. Personligt arbejdede jeg i flere år på deltid, fordi jeg ønskede mere tid, som jeg selv kunne bestemme over. Vigtigt at afdække mulighederne.    

Det sidste jeg fremhæver fra undersøgelsen er, at flere oplever at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet pga alder. Det er selvfølgelig ikke i orden. Her er der bestemt grund til at undersøge, hvor mulighederne for udvikling og job findes. 

Hvad er dine prioriteter i den sidste del af karrieren? Er det mere fleksibilitet? Er det et skift til en anden branche? Skift af ansvar? Er det mere kontrol over din egen tid? Har du et fagligt emne eller en særlig interesse du gerne vil prioriterer? Der er mange variationer.

Hertil kommer overvejelser om overgang til seniorlivet. Skal det være en gradvis ændring? Eller skal det være at hård opbremsning? 

Hvis du vil have lidt inspiration så se mit webinar. 

Human By Nature har gennemført undersøgelse af 101 personer, der sagde deres job op uden at have et nyt job på hånden.

Folkene bag Human By Nature identificerede på LinkedIn 101 personer, der i 2022 sagde deres job op uden at have et andet på hånden. Hvorfor valgte deltagerne et så drastisk skridt? Der var tre hovedårsager:

hvorfor sagde de op

DJØF henviste til denne undersøgelse i et af deres nyhedsbreve i 2023

Overskriften omhandlede at sige jobbet op uden at have en nyt på hånden. Det fangede mig. Det  er nemlig, hvad jeg selv gjorde for nogle år siden. Det blev starten til min egen rejse hen mod et mere balanceret liv. Det blev også startskuddet til at min mand og jeg fik taget nogle gode snakke om vores prioriteter i det fremtidige senior liv. Den erfaring har jeg selvfølgelig indarbejdet i min metode, og det tilbud jeg har til dig, hvis du har brug for sparring.

De tre hovedårsager til at folk siger op er ret genkendelige. Jeg anbefaler ikke, at man bare sådan siger op. For der er selvfølgelig en risiko ved det. Man kan jo være så presset, at det er eneste måde, at få luftet ud på øverste etage, så der kan blive plads til at tænke nyt og finde en nye retning.

Jeg bemærkede, at en stor del af deltagerne sagde, at de godt kunne have tænkt sig at blive, men det ville forudsætte at deres arbejdsplads var mere lydhør overfor deres ønsker og behov. Hvis jeg var en del af en ledelse ville jeg tænke over en sådan bemærkning. Hvor er det ærgerligt, at så mange oplever manglende kobling mellem deres kompetencer og deres arbejdsansvar. 

Deltagerne blev spurgt: Hvad ønsker du at opnå?

  • Forandring og kompetence udvikling
  • Sætte mig selv på spil og forfølge en drøm
  • Have passion for et andet fagligt fokus.

For mig meget genkendeligt. Hvad tænker du?

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING SÅ LANGT TID VI HAR LYST

Der er store overvejelser forbundet med karriereskift og livsstilsændringer.

Nedenfor deler jeg nogle af mine egne reflektioner. Men det er selvfølgelig individuelt. Du har sikkert nogle helt andre temaer, der fylder.

En af tidens trends hos os der er 50+ er et ønske mere fleksibilitet i arbejdslivet (læs ovenfor om undersøgelsen). Jeg hører klart til i denne gruppe. Samtidig har jeg erkendt, at jeg gerne vil blive ved med at være aktiv så længe det skaber værdi for mig. Min alder betyder mindre. 

Personlig udvikling er blevet en del af mine kerneværdier. Det er her jeg oplever livskvalitet. Udvikling får mig til at føle mig levende. Jeg definerer i dag selv, hvad jeg oplever som udviklende for mig. Det er i virkeligheden et af mine største resultater i min forandringsrejse.

Jeg vil godt insistere på at opretholde følelsen af udvikling hele livet. 

livsstil med balance

REFLEKTIONER

logo

HVAD ER MIN FAGLIGE IDENTITET?

I mange år var min identitet mit job. Jeg elskede at arbejde.

Da det gik op for mig, at jeg var i total ubalance med mine relationer, min familie og mine egne værdier var det noget af en forandring, der skulle til.

Det tog lang tid for mig at finde min nye identitet. Faktisk var det først, da jeg begyndte at uddanne mig inden for digital marketing med henblik på at starte min egen solo biks, at jeg mærkede den indre glæde og virkelig følte, at nu var jeg igen igang med noget spændende der rummede både personlig og faglig udvikling. Og det var 100% drevet at min egen interesse. 

Min faglige identitet er vigtig og den fyldte mere end jeg havde forudset. Det handlede om prestige, anerkendelse fra omverdenen og visse privilegier der følger af at være i et lederjob. Jeg solede mig for meget i dette, og blev nødt til at forstå, at jeg skulle lære at sole mig i noget, der kom indefra.

Det handlede om at finde mit helt eget drive, så jeg ikke var så afhængig af omverdenens mening og vurdering.

logo

MINE VÆRDIER VERSUS ARBEJDSPLADSENS VÆRDIER

Jeg arbejdede i mange år uden at reflekterer dybere over mine egne værdier sat overfor min arbejdsplads værdier. Men efterhånden gik det op for mig, hvor vigtig det er.

På et tidspunkt et godt stykke henne i min karriere arbejdere jeg hos en organisation hvor direktionen på den gode måde var meget tydelig omkring værdiernes betydning især i forhold til kunder, samarbejde og ledelse. Det var en fornøjelse.

Senere har jeg oplevet en anden organisation som også tog værdier og strategi alvorligt. Men der var bare langt fra ord til handling. Jeg kunne ikke rigtig mærke, det der blev sagt i det daglige.

Værdier kan godt være lidt højtflyvende. Men for mig må der ikke være et stort mismatch mellem, det jeg selv synes er rigtigt, og det som min arbejdsplads signalerer. 

logo

HVOR ER MIT LYKKEHJØRNE?

Mit lykkehjørne har udviklet sig, efterhånden som jeg er blevet mere moden og har fået flere erfaringer.

Lykkehjørnet er der, hvor jeg oplever at trives og udfolde mig uden besvær. Der hvor det hele går op i en højere helhed og tiden bare forsvinder, fordi jeg er i et med det, der foregår.

Jeg har oplevet mange år i min karriere, hvor meget at det jeg arbejdede med lå i lykkehjørnet. Der vil selvfølgelig altid være opgaver, som bare skal gøres. Sådan er alle jobs og sådan er livet som selvstændig også. Stor var derfor også kontrasten til en periode, hvor der ikke var meget lykkehjørne over det. 

Jeg er helt sikker på, at det er usundt at blive i et job, hvor man grundlæggende er utilfreds. Der sker det, at man langsomt mister gejsten, langsomt begynder det at gå ud over selvtilliden. Min tidligere følelse af arbejdsmæssig succes forsvandt lige så stille, og jeg kunne næsten ikke huske, hvordan det var at være i et godt flow. Det var virkelig underligt at observere. Jeg var helt klar over, hvad det var, der skete og jeg vidste derfor også, at jeg skulle handle på det.

Gode kolleger betyder imidlertid meget så udsigten til at være i et arbejdsfællesskab med dem, kan udskyde det uundgåelige. Men hvis jeg ikke gennem dialog med min ledelse kan se frem til forandringer indenfor en rimelig tidshorisont. Så skal der altså ske noget andet.

logo

HVORDAN SER MIN ØKONOMISKE RAMME UD?

For mig er det helt afgørende at store karrieremæssige beslutninger, der kan få økonomiske konsekvenser bakkes op af et overblik over den privatøkonomiske situation. Er man midt i livet og har man økonomifællesskab med en partner/ægtefælde bliver man efter min mening nødt til at se på sagerne sammen.

Jeg indrømmer blankt, at der ikke er noget mere dræbende end at forsøge at forstå sin pensionsopsparing, og hvad den betyder om 20 år. Men der er ingen vej udenom. 

Mit første skridt var at skabe et nemt forståeligt overblik over vores samlede økonomi. Da det var på plads, var det næste skridt at samle info fra pensionsordninger og bygge den del på i nogle fremtidsscenarier. Denne øvelse åbner helt naturligt for dialog om de allervigtigste prioriteter i den sidste del af karrieren og langt ind i seniorlivet.

Det gav mig virkelig meget ro på bagsmækken at have styr på den samlede økonomi. 

Min mand og jeg har brugt vores fælles økonomi overblik mange gange. Mange beslutninger er truffet efter et genbesøg. Nogle gange har vi justeret på scenarierne.  

logo

ER JEG PARAT TIL FORANDRING?

Hvad betyder det at være klar til forandring? For mig betyder det, at jeg er 100% klar over at enhver ændring i mit eget liv, skal komme fra mig selv. Så er der en masse afhængigheder, og det er derfor, det ikke altid er nemt. Men grundlæggende skal jeg selv tage ansvar. 

Betyder det så, at jeg skal vide, hvad det er for en forandring, jeg gerne vil have? Nej, ikke altid. Nogle gange er det en rejse, man skal ud på. Sådan var det for mig. Da jeg forlod mit lederjob uden at have et andet job på hånden, vidste jeg ikke, at jeg ville ende med at starte min egen online forretning. Det tog lang tid at nå dertil. Men jeg vidste helt sikkert, at der skulle ske noget nyt. 

Jeg er glad for at jeg lyttede til den indre stemme, som hele tiden mindede mig om, noget ikke var OK. Men den indre stemme talte også om, hvad store forandringer ville betyde: hvad vil omgivelserne sige, hvad vil familien sige, vil min økonomien brase sammen, kan jeg overhovedet få et nyt job o.s.v.

At tage det første skridt kan være SÅ svært. Men det er totalt befriende, når det så endelig sker. Som jeg skriver om i en af de andre reflektioner så fyldte økonomien meget for mig i kombination med overvejelser om min faglige identitet. Det var disse to knaster, jeg havde brug for at bearbejde, før jeg var klar til at rykke. Men da det var sket, var jeg totalt afklaret og min opsigelse var pludselig det helt rigtige skridt og nem at gennemføre.   

Forandring er for mig en mulighed for udvikling, men det er godt med et velovervejet udgangspunkt. 

logo

KAN JEG FINDE UD AF AT STARTE MIN EGEN ONLINE FORRETNING?

Ja, det kan jeg. Men det vidste jeg slet slet ikke, da jeg startede.

Jeg havde i mange år haft en interesse i online forretning. Jeg var meget nysgerrig efter at vide mere. Første gang jeg researchede dette tema, fandt jeg ikke hvad jeg søgte. Så jeg blev på jobmarkedet i et job, der også havde elementer, som jeg også ønskede at afprøve. Men gennem årene blev det digitale ved med at trække i mig.

På et tidspunkt endte jeg i en jobsituation, som slet ikke var tilfredsstillende på den lange bane. Jeg overvejede selvfølgelig et nyt job. Men da jeg havde muligheden for halv tid blev løsningen for mig at kombinere et halvdagsjob med at starte min egen kompetenceudviklingsspor. Det tog noget tid for mig, at at lære nok om at opbygge og drive en online forretning til at jeg kunne tage springet og droppe mit halvdagsjob. 

Det er noget af det bedste jeg har gjort i mange år. 

logo
Scroll to Top